Μελίτα

Οι Άγγελοι πετούν

Γράφουν ζωές οι άγγελοι

Στην λατρεμένη μου Μελίτα.... Άγγελος με μορφή σκύλου...

Γράφουν ζωές οι άγγελοι
Και αναπνέουν
Γράφουν χωρίς να στοχάζονται
Πετούν
Και δεν σηκώνεται σκόνη
Με αδρή φαντασία τραγουδάν
Με χειρονομίες σβηστές
Και το γέλιο των βουνών
Τους ακολουθεί ρυθμικά
Σαν κύμα από δυνάμεις ελεύθερες
Αλλά υπακούεις