Άντι

Άντι

Η Άντι

Είναι το μοναδικό κοριτσάκι της Ρίτας και πιστό αντιγραφό της, είναι ολόιδιες!

Στις 27/01/2010 στειρώθηκε!