Υιοθέτησε ένα σκύλο χωρίς σπίτι...σώζεις μία ζωή...

Χιλιάδες αδέσποτα υποφέρουν και πεθαίνουν άδικα στους δρόμους!
Ας τους δώσουμε την ευκαιρία να έχουν ένα σπίτι και μια ζωή που τους αξίζει...