Βίντεο- Ο Πακίτο γυμνάζεται

Ο "επιθετικός" Αραπάκος που έτρεμαν όλοι στο ακουσμά του και μόνο...
είναι ο Πάκος ή ο δικός μας Πακίτο που βλέπετε...

Κατηγορία: 
Σκύλος: