Βίντεο εκπαίδευσης Φρανκ

Ο Γιώργος, ο Στάθης και ο μικρός τίμος εκπαιδεύουν το Φρανκ